Продажби на едро!


Нашите Предимства

Обучение

  • Предлагаме обучение на Вашия екип;
  • Можем да обучим Вашите монтажни групи;

Връзка по Телефона

  • На линия сме за постоянна връзка по телефона с нашите търговски представители;

Реклама

  • Предоставяме рекламни материали, за по-добро промотиране на продуктите, които предлагате;

Винаги Модерни

  • Осигуряваме мостри на цветовете, касите и первазите;
  • Асортимента ни се обновява постоянно, спрямо търсенето

Отстъпки

  • Предлагаме големи отстъпки за дистрибутори и покупка на по-големи количества;